Jump to content
Renegade Army • Forums

GGeneration

Members

Community Reputation

0 Neutral

About GGeneration

 • Rank
  First Lieutenant
 • Birthday 09/15/1992
 1. <p><p><p><p><a href="<a href="<a href="<a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a></a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="<a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://biareview.com/" rel="external nofollow">http://biareview.com/</a></a></a></a> <a href="<a href="<a href="<a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a></a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="<a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://anztheme.com/" rel="external nofollow">http://anztheme.com/</a></a></a></a> <a href="<a href="<a href="<a href="http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/</a></a></a>" rel="external nofollow">trung tâm đào tạo kế toán</a> <a href="<a href="<a href="<a href="http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/</a></a></a>" rel="external nofollow">dịch vụ thành lập công ty trọn gói</a> <a href="<a href="<a href="<a href="http://luatngogia.net/tu-van-luat/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/tu-van-luat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/tu-van-luat/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/tu-van-luat/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://luatngogia.net/tu-van-luat/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/tu-van-luat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/tu-van-luat/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/tu-van-luat/</a></a></a>" rel="external nofollow">tư vấn luật</a> <a href="<a href="<a href="<a href="http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/" rel="external nofollow">http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/</a></a></a>" rel="external nofollow">dịch vụ kế toán trọn gói</a> ật là thủ đoạn ghê gớm à, hắn chẳng những làm cho người ta trăm miệng khó dãi bày, còn muốn cho chúng ta hiểu lầm huynh đệ Vương Vũ hai người vẫn thủ ở ngoài, thực nếu bị người khác vừa vặn bắt được, nói những lời này ra, ta chính là lấy cái chết để chứng minh cũng không có người tin. Hắn làm cho chúng ta tự miệng nói ra, lấy cái tội danh giả đối hư ảo đặt lên người chúng ta, còn cho bản thân hắn vẫn sạch sẽ, cái người này thực sự âm hiểm, huynh tuyệt đối không được sơ suất.”</p></p></p></p>

  <p><p><p><p>“A” một tiếng, Đinh Hạo dựng thẳng thân mình. La Đông Nhi nói những lời này, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, đột</p></p></p></p>

 2. Korean Dramas

  I do watch Korean dramas, currently watching rooftop prince, love rain and fashion king! They're all great.
 3. Korean Dramas

  I do watch Korean dramas, currently watching rooftop prince, love rain and fashion king! They're all great.
 4. Introduction of Oizd

  Hiiii welcome to the community, icwudt!
 5. Introduction of Oizd

  Hiiii welcome to the community, icwudt!
 6. Happy mothers day

  Happy Mommy's day. I love my mom, her cooking skill is the best!
 7. Happy mothers day

  Happy Mommy's day. I love my mom, her cooking skill is the best!
 8. Expected Server Downtime

  Yes mam, roger!
 9. Expected Server Downtime

  Yes mam, roger!
 10. Zm_Excessivef http://gamebanana.com/cs/maps/155460 32 slots, all other info you need are also in the website like screen shots and others as well. zm_qound_new1 http://gamebanana.com/cs/maps/155143 zm_vendetta http://gamebanana.com/cs/maps/145823 zm_ilc_resident_evil2 http://gamebanana.com/cs/maps/140091 I've tried the first two myself, and I think it qualifies to be added in our zm server. Zm_vendetta, I tried this map from other server and it was a total fun. Hope you consider adding these maps. Thanks.
 11. Zm_Excessivef http://gamebanana.com/cs/maps/155460 32 slots, all other info you need are also in the website like screen shots and others as well. zm_qound_new1 http://gamebanana.com/cs/maps/155143 zm_vendetta http://gamebanana.com/cs/maps/145823 zm_ilc_resident_evil2 http://gamebanana.com/cs/maps/140091 I've tried the first two myself, and I think it qualifies to be added in our zm server. Zm_vendetta, I tried this map from other server and it was a total fun. Hope you consider adding these maps. Thanks.
 12. Hobbies

  Find the server that you're playing in Gametracker. Type in your name in the search box, then copy the url in there and that was pretty much it.
 13. Hobbies

  Find the server that you're playing in Gametracker. Type in your name in the search box, then copy the url in there and that was pretty much it.
 14. Admin Contest #2 Winner

  Congratulation Rastah!! I know it's late, better than never right? Why you hating on me now:/ You never replied me in steam anymore! T_T
 15. Admin Contest #2 Winner

  Congratulation Rastah!! I know it's late, better than never right? Why you hating on me now:/ You never replied me in steam anymore! T_T
×